search engine by freefind advanced
Bookmark and Share

''I wish that for every month, on the 13th, the people to whom I have revealed to will speak to all My children, to invite the world, and invite every person in the world today to lessen their own desires, putting their own interests above all else.   

 Read more...

  

"The church and the world have a great need for Eucharistic worship. Jesus awaits us in this sacrament of love. Let us not refuse the time to meet Him in adoration in contemplation full of faith and open to making amends for serious offenses of the world. Let our adoration never cease" 

 

Pope John Paul II
Dominicae Cenae

THE MOST SACRED MYSTERY OF THE EUCHARIST


At the Last Supper, on the night when He was betrayed, our Saviour instituted the eucharistic sacrifice of His Body and Blood. He did this in order to perpetuate the sacrifice of the Cross throughout the centuries until He should come again, and so to entrust to His beloved spouse, the Church, a memorial of His death and resurrection: a sacrament of love, a sign of unity, a bond of charity [36], a paschal banquet in which Christ is eaten, the mind is filled with grace, and a pledge of future glory is given to us [37].

 

Constitution on The Sacred Liturgy 

Sacrosanctum Concilium

Solemnly Promulgated By His Holiness Pope Paul VI

on December 4, 1963 

KINH CỦA ĐỨC MẸ MẠC KHẢI  - 2013-03-13

Sứ giả vô danh, L., nhận được các thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm. L. cũng nhìn thấy được các phép lạ Thánh Thể và có thể chụp ảnh và ghi lại.

 

Khi Chúa Giêsu cho L. các thông điệp, là như thể một người Cha nhân từ cho người con của mình (tư cách làm cha có đức tính thiêng liêng này của Chúa Giesu đã được đọc thấy trong phúc âm của Thánh Gioan 13:33, Thánh Matthew 23:37 và Thánh Lu-ca 13:34.

 

Có vẻ như là thiên đàng muốn nhấn mạnh về học thuyết của thời thơ ấu thiêng liêng được giảng dạy bởi Thánh Têrêxa thành Lisieux, một Tiến Sĩ của Hội Thánh.)

KINH CỦA ĐỨC MẸ MẠC KHẢI.pdf
Adobe Acrobat document [173.3 KB]


Ngày 13 tháng 3 năm 2013


Lạy Cha chúng con ở trên Trời, Cha là Chúa của các Chúa, Cha là Vua của các vị Vua, Cha là câu trả lời và là sự cứu rỗi đời đời của chúng con. Cha là Ánh Sáng, là Đấng Cứu Tinh của chúng con, là Chúa Kitô của chúng con. Và vì vậy, chúng con xin ngợi khen Cha và chúng con xin cảm ơn Cha, vì Cha đã yêu mến Giáo Hội của Cha và Cha đă tiếp tục yêu thương con cái của Cha. Bất kể chúng con không được xứng đáng, bất kể bao nhiêu lần chúng con đă phạm tội đối với Cha, bất kể bao nhiêu lần chúng con đă đối xử với Cha một cách tồi tệ , bất kể bao nhiêu lần chúng con đã không vâng lời và thiếu tôn trọng đối với Cha, Cha vẫn tiếp tục yêu thương con cái của Cha. Và vì vậy, chúng con xin cảm ơn Cha, chúng con xin ca ngợi Cha và chúng con xin tôn kính Cha. Xin Cha hãy tiếp tục đến với chúng con; xin Cha hãy tiếp tục đến với con cái của Cha và xin Cha dẫn chúng con đi trong Ánh Sáng, xin Cha dẫn chúng con đi trong Ánh Sáng. Chúng con xin cầu nguyện cho điều này. Chúng con xin cầu nguyện cho điều này.

Print Print | Sitemap Recommend this page Recommend this page
© The Miraculous Power of the Eucharist