search engine by freefind advanced
Bookmark and Share

''I wish that for every month, on the 13th, the people to whom I have revealed to will speak to all My children, to invite the world, and invite every person in the world today to lessen their own desires, putting their own interests above all else.   

 Read more...

  

"The church and the world have a great need for Eucharistic worship. Jesus awaits us in this sacrament of love. Let us not refuse the time to meet Him in adoration in contemplation full of faith and open to making amends for serious offenses of the world. Let our adoration never cease" 

 

Pope John Paul II
Dominicae Cenae

THE MOST SACRED MYSTERY OF THE EUCHARIST


At the Last Supper, on the night when He was betrayed, our Saviour instituted the eucharistic sacrifice of His Body and Blood. He did this in order to perpetuate the sacrifice of the Cross throughout the centuries until He should come again, and so to entrust to His beloved spouse, the Church, a memorial of His death and resurrection: a sacrament of love, a sign of unity, a bond of charity [36], a paschal banquet in which Christ is eaten, the mind is filled with grace, and a pledge of future glory is given to us [37].

 

Constitution on The Sacred Liturgy 

Sacrosanctum Concilium

Solemnly Promulgated By His Holiness Pope Paul VI

on December 4, 1963 

HÃY TỈNH THỨC VÀ TRỞ VỀ!  -  Ngay 20, Thang 7 nam 2012

Sứ giả vô danh, L., nhận được các thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm. L. cũng nhìn thấy được các phép lạ Thánh Thể và có thể chụp ảnh và ghi lại.

 

Khi Chúa Giêsu cho L. các thông điệp, là như thể một người Cha nhân từ cho người con của mình (tư cách làm cha có đức tính thiêng liêng này của Chúa Giesu đã được đọc thấy trong phúc âm của Thánh Gioan 13:33, Thánh Matthew 23:37 và Thánh Lu-ca 13:34.

 

Có vẻ như là thiên đàng muốn nhấn mạnh về học thuyết của thời thơ ấu thiêng liêng được giảng dạy bởi Thánh Têrêxa thành Lisieux, một Tiến Sĩ của Hội Thánh.)

HÃY TỈNH THỨC VÀ TRỞ VỀ!.pdf
Adobe Acrobat document [337.7 KB]

 

8:17pm, July 20, 2012 S. Adoration room

 

Thưa Cha hôm nay là Ngày Th Sáu con đến thăm Cha nơi nhà tm. Hôm nay sao tâm hn con không thy có năng lc gì hết! Tinh thn thì dường như l thường hơn mi hôm. S hăng hái làm như tht gim và cm thy tinh thn mt mi, th xác như rũ không mun làm điu gì hết. Ngi trước mt Cha sau khi cu nguyn xong con không thy có cm giác đ viết bài, nhưng c ngi mãi thi gi trôi qua tht ung quá. Con biết Cha đang nhìn thy con và có nhiu điu mun nói vi con có phi không Cha, nên con ly sách ra đ viết dù trong tình trng này hay tinh thn con có mt mi và nao núng nhưng con cũng mun nói chuyn và dâng tt c tâm tình cùng tư tưởng ca con vào gi này lên Cha. Cho dù thân xác có lúc mt mi và thay đi nhưng không ra ngoài ý đnh và tâm tình mà Cha luôn yêu thương và lưu tâm đến con.

 

Con người có lúc vui, lúc bun, tinh thn cũng có lúc lên lúc xung, ngoài tri cũng có lúc mưa, lúc có nng phi không Cha? Có như vy con mi có cm giác tht s là Cha rt kh tâm vi con người chúng con, cho dù nhng đa con ưu tiên, và ưu ái đi vi nó qu là mt s bao dung và nhn ni vô b bến, nếu không có s qung đi bao la tình yêu ca Cha dành cho loài người chúng con thì qu tht loài người không còn trên thế gii ngày nay. Đó là mt điu nh nht mà con cm nghim khi con người sơ xut và ri khi v trí ca mình vi bn ngã và thân xác mt mi, vi s yếu nhược ca tinh thn, chưa nói đến nhng xúc phm và vi phm điu ti thì còn t hi và nguy him c nào cho loài người và c linh hn cũng phi chu trách nhim vi nhng gì mình làm và gây nên.

 

Thế gii loài người chúng con có nhng đim rt hay và kỳ diu nếu sng tht trong Thánh Thn và Thn Khí ban cho thì rt nhiu điu tt l và tươi đp biết bao vi cuc đi này. Đó là nói v s hoàn ho tt đp mà Chúa cho con người, ai ai cũng đu có, nhưng nhng khám phá và tìm tòi cũng như s hiu biết và nhn thc đúng nghĩa, đúng cách s m rng được cánh ca khóa cht tâm hn t xưa đến nay, không ai biết cách tìm đến đ m khóa nhng khóa ca nhng cánh ca này. Tht đp, tht tươi sáng và chân thin m do Thượng Đế ban cho con người t bui sơ khai, hin lành, đơn sơ, hn nhiên và vô tư trong mi điu. Trong mi hoàn cnh và mi lãnh vc, c ch đi và hoàn toàn trông nh vào Đng To Thành là người Cha nhân lành ca mình.

 

Có như thế được bao lâu, trong thi gian Chúa to nên ông Adong và bà Eva, chc Ngài cũng rt vui và tha mãn nhng kin tác to dng nên con người có hơi th và có hình dáng ging Ngài và nim hy vng nơi con người không ít. Tình thương chc không giy bút nào din t ni và lòng ưu ái nói sao cho va bng nhng gì Ngài to dng ra trên mt đt, đu cho con người được quyn s hu và điu khin mi loài và mi vt dù nh bé hay to ln trên thế gian này đu được Ngài ban cho con người quyn s dng. Còn na, luôn c tình yêu và trái tim ca Ngài cũng giao cho con người chúng con, được bao lâu thi gian không ai biết rõ, ch có Ngài là người biết được thi gian ngn ngi hay kéo dài được bao lâu, ri con người cũng đã rt và rơi vào tình trng bt phc và không nghe li nên mi s đã có ranh gii và quy lut vào thi đó. Ngài là Chúa ca muôn loài vũ tr trên tri cũng như dưới đt, tt c và tt c đu nm trong tm tay và s quan phòng và chiếu c ca Ngài.

 

Mt trong nhng điu bt di bt dch ca Ngài là s vâng phc khi Ngài cho con người quyn hưởng th và s hu mi điu trên trn thế, nhưng rt tiếc là s ti quan trng con người đã làm và vp phi không còn gì đ nói và thay đi s tht này cùng vi quy lut ti cao và quan trng mà Ngài đã truyn ban và thư lnh cho ông Adong và bà Eva không được ăn trái cm; nhưng ri mi vic đã xy ra và con người đã t chn cho mình mt hướng đi mà Thiên Chúa không bao gi mun con người rơi vào tình trng đó.

 

S tht rt bt nhn và phũ phàng khi con người đã sa vào lưới rp và la gt ca ma qu thì s quyết đnh và đnh mnh con người đã quá rõ ràng và thy mình trn trung, h thn và trn tránh s tht. Đi din vi Thiên Chúa lúc đó hai ông bà không còn t nhiên na, tâm hn đã biết bt an và s hãi khi nghe tiếng gi ca Thiên Chúa: Adong, Adong, Adong và Eva, Eva, Eva các ngươi đang đâu, sao Ta gi mà không thy tr li.

 

Lát sau, Chúa thy hai ông bà đang trn tránh và lp ló sau bi cây, đng thi cũng biết ly lá che thân. Chúa hi hai ngươi đang làm gì đó, ging Ngài rt nh nhàng và tiếp thâu vi con người như mt đi mt đ đàm thoi như người Cha đến kêu và gi con mình, nhưng s tht quá phũ phàng, đau lòng và tht vng khi s khi đu đã bt tuân, thiếu hoàn m và sp đ c hy vng mà Ngài đã làm và dng nên con người hình nh ging Ngài; nhưng đã b ô nhim, xâm nhp bi s cám d ca loài rn đc bc xác, tâm tánh loài qu d đã biến đi s trong trng và đơn sơ tr thành s đ li cho nhau trước mt Ngài khi đã biết mình có li và vi phm điu Chúa căn dn h. T đó hai ông bà ri khi vườn đa đàng mà Chúa đã dng nên đ ban tng cho

loài người, trong đó có tình yêu thương ca Ngài bao ph và nhng hoa thơm c di và nhng th tt đp cũng như loài cây trái rt ngon và xinh tươi như Ngài mong mun và ban cho loài người t lúc đó.

 

Li phán ca Chúa con rn s tr thành đi vào lòng và bò lên ăn nhng đt bùn và đng thi s có mt người đàn bà s đp trên đu ca nó và con người s kh s làm lng mi có mà ăn, đ m hôi và sôi nước mt. Hai ông bà t đó ri khi vườn đa đàng vì mc li và h thn vì mi điu vi phm mình làm ra. Mi s vic xy ra và din tiến như mt câu chuyn lch s và truyn đến thế h này đến thế h khác, đã được biết và nói rõ v lch s ca con người và loài người được tiếp din. Nhưng tâm tình ca Chúa lúc đó như thế nào có ai có th chng minh và hiu thu trái tim và lòng ca Ngài khi nhn ly s đn ơn và đáp tr ca con người bng s bt tuân và vi phm mt điu cm k và to ln mà Ngài đã đưa ra. Lut đnh t mt Đng To Thành, và V Vua cai tr c tri ln đt, ngm ngùi cay đng, đ lòng tan nát con tim xe tht, qun đau như r máu tng giây nhìn kin tác ca mình làm ra và dngnên phn bi bi lòng ham mun và kiêu ngo, mun ging và bng ngang hàng vi quyn phép Thiên Chúa.

 

Tuy cũng b ma qu t chi vì điu lut mà Người đã dn nhưng nhng s din ti ngay t đu sơ khai đã chm n và hình thành trong con người. Ngài chua xót biết chng nào khi thy mi vic đã b tan biến và hy dit tình thương, tin tưởng và s kết ni gia Ngài và con người do tay Ngài nn ly nên hình, nên dáng. Ngài có th hy dit và làm li t nhng hình Ngài mun và ra lnh trong s tuân phc mt cách trit đ theo ý Ngài

mun. Nhưng Ngài không làm như thế vì đã hình thành vóc dáng ca mt con người, Ngài không đang tay ly đi s sng và sinh mng ca con người, ch dùng điu ti hu đ con người được sng và ra đi.

 

Dù là con người đã t chn cho mình mt hướng, nhưng Ngài cũng không tước quyn s hu con người cm quyn và x dng muôn vt s hu trên mt đt, có cây c, có muôn thú và vn vt đa cu, lòng nhân hu cũng mãi luôn luôn theo và đưa mt nhìn đến con người lúc sng và làm lng, t kế sinh nhai, vn luôn đ tràn ơn và theo con người qua ngàn thế k, nhìn thy khi con người sa vào ti thì li lm càng tăng cao. Ngài đã nhìn xung và thy hết mi điu mi vic xy đến và đưa con người vào trong khi và s d vây quanh bi ti gây nên.

 

Mi thi mi tràn ngp s gian ác khng khiếp, trn ác và tranh giành mi tăng cao, Ngài vn luôn hoài ti và dùng phương cách này, phương cách khác đ giúp và ngăn tr ti ác tràn ngp trn gian và gi không biết bao tiên tri xut hin cũng như nhng người mà Chúa dùng tâm trí ca Thn Thánh đ gii nguy và cu không biết bao nhiêu trong mi thi đi, và còn c bao ngàn ngàn lp lch s không được nhc đến qua sách v và lch s tình yêu thương con người vượt không gian và thi gian. Qua bao thi đi Ngài vn tn ti và kiên trì trong s tht đ cu con người ra khi ác thn ca bóng ti. Ngài vn nhn ni và ch đi con người đến thế k ngày nay và Ngài đã gi con mt ca Ngài đ làm ca l hiến tế, hy sinh cho con người.

 

Ly cái chết đ đi s sng và s giao kết ca con người được biến đi và ra sch ti li con người trn gian qua máu Đc Giesu Kito đ con người được quyn và tr li vi nhng gì đã mt đi t khi ri khi vườn đa đàng mà Chúa đã to cho con người. Không nhng như thế mà còn được s lưu li ca Ngôi Hai mi khi Thánh L Misa được c hành và Mình Máu Thánh Người đ nuôi dưỡng con người t th xác đến tâm hn, kéo dài hơn hai ngàn năm nay và s trú n mi ngày trong Bí Tích Thánh Th đ can thip và thêm sc cho con người đ tr v vi chân lý và s tht mà Ngài đã truyn ban t bao ngàn thế h vn tn ti và tiếp din đến ngày nay mà con người vn ơ th chưa nhn ra điu đó.

 

S gian ác vn tràn ngp, ti li mi con người ngày mt dâng cao. Người thin thì ít, l phi li càng ít hơn, k lm li và người xu thì li quá nhiu. Ta không còn gì đ có th không làm cho loài người, cơ hi thì đã có và lut tun hoàn cũng đã đến ngày phi xy ra đ được thanh ty và tái lp mt thế gii mi ca s công chính, ôn hòa, vâng phc, và chân lý, hòa bình, bng an cho nhng ai biết và tr v vi ân sũng cui cùng qua lòng thương xót và trái tim tình yêu ng trong Bí Tích Thánh Th, ch đi và tha th cho loài người trong ơn cu đ sau cùng ca nhng ngày cui thế k.

 

Đây là cơ hi cui cùng Ta dùng tình yêu đ nói vi loài người, hãy tnh thc và tr v vi chân lý tình yêu Thiên Chúa dành riêng cho loài người vi thế k hôm nay, ai có tai thì nghe và có mt nhìn thy nhng gì ca s tht s c giúp và đưa các con đến s sng vĩnh cu ngay đi này và đi sau.

 

Nhng gì mun nói Ta cũng đã nói và t bày lch s cho các con hay và hiu rõ mi b, hãy tr v vi s tht mà Ta đã làm cho con người và cũng là cơ hi cui cùng đ các con nhn lãnh ơn tha th vào gi sau hết ca cuc đi.

 

Chào các con.

 

Cha

 

Viết xong 11:25am July 20, 2012

Print Print | Sitemap Recommend this page Recommend this page
© The Miraculous Power of the Eucharist