search engine by freefind advanced
Bookmark and Share

''I wish that for every month, on the 13th, the people to whom I have revealed to will speak to all My children, to invite the world, and invite every person in the world today to lessen their own desires, putting their own interests above all else.   

 Read more...

  

"The church and the world have a great need for Eucharistic worship. Jesus awaits us in this sacrament of love. Let us not refuse the time to meet Him in adoration in contemplation full of faith and open to making amends for serious offenses of the world. Let our adoration never cease" 

 

Pope John Paul II
Dominicae Cenae

THE MOST SACRED MYSTERY OF THE EUCHARIST


At the Last Supper, on the night when He was betrayed, our Saviour instituted the eucharistic sacrifice of His Body and Blood. He did this in order to perpetuate the sacrifice of the Cross throughout the centuries until He should come again, and so to entrust to His beloved spouse, the Church, a memorial of His death and resurrection: a sacrament of love, a sign of unity, a bond of charity [36], a paschal banquet in which Christ is eaten, the mind is filled with grace, and a pledge of future glory is given to us [37].

 

Constitution on The Sacred Liturgy 

Sacrosanctum Concilium

Solemnly Promulgated By His Holiness Pope Paul VI

on December 4, 1963 

HÃY ĂN NĂN TRỞVỀ!  - Ngay 10, Thang 8 nam 2012

Sứ giả vô danh, L., nhận được các thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm. L. cũng nhìn thấy được các phép lạ Thánh Thể và có thể chụp ảnh và ghi lại.

 

Khi Chúa Giêsu cho L. các thông điệp, là như thể một người Cha nhân từ cho người con của mình (tư cách làm cha có đức tính thiêng liêng này của Chúa Giesu đã được đọc thấy trong phúc âm của Thánh Gioan 13:33, Thánh Matthew 23:37 và Thánh Lu-ca 13:34.

 

Có vẻ như là thiên đàng muốn nhấn mạnh về học thuyết của thời thơ ấu thiêng liêng được giảng dạy bởi Thánh Têrêxa thành Lisieux, một Tiến Sĩ của Hội Thánh.)

HÃY ĂN NĂN TRỞVỀ!.pdf
Adobe Acrobat document [330.8 KB]

           

 

                                             

7:57pm, Aug 10, 2012 Nhà Chu Thánh Th S.

 

L.: Thưa Cha sau khi tham d Thánh L bui chiu 5:30 pm th Sáu, cũng như mi hôm sau khi l xong con hay ra nhà th cu nguyn trước nhà Tm viếng thăm M và sau đó xung sau nhà th thăm tượng Trái Tim Chúa có M và Thánh Theresa na.

 

Con hay đến đó khi l v đ chào Chúa, M và Thánh Theresa. Như mi hôm cũng vy, hôm nay li bt ng không biết gì trước c. Va sang nhà th thì được biết hôm nay có mt người va qua đi, tui th ch có 20 tui mà thôi. Ung thư được hai ngày và đã chết. Con thy người M tui trung niên, nhìn người con đã

ra đi trong la tui còn quá tr, người M li chc đau long lm. Làm con cm đng và không sao ngăn đuoc dòng nước mt trong cm nghĩ và suy tư.

 

Con không biết sao ngoài nhng li cu nguyn dâng lên Chúa và M cho linh hn Amanda được sm tr v cùng Chúa trên nước Thiên Đàng và con đã đc Kinh Chìa khóa Thiên Đàng và Chui l ca M xin dâng lên Chúa và M cho Amanda mt cách đc bit. Xin cho linh hn này sm được v hưởng Thánh Nhan Chúa trên nước Thiên Đàng và xin an i người m còn li chc đau kh và đau lòng lm. Con xin Chúa và M an i h cách riêng. V phn con, cm giác trong người thy không quen biết mà thy xúc đng như thế nếu tâm trng người thân yêu thì còn đau lòng biết bao nhiêu. Con liên tưởng ti M, M nhìn thy cnh này và con cái ca M sanh ly t bit tht đau xót và ni bun trin miên c nào?

 

Đó là bn tánh và con người trn gian, nếu không có con mt đc tin mà trông cy vào Chúa thì hoàn cnh gia đi này qu là mt bi thương tt cùng ca con người khi gp phi người ra đi, k li. Ni su ly bit, k người ra đi. Thế gii con người ca chúng con c xoay vn mãi trong vòng vây ln qun ca s sng

và chết tht quá gn k bên. Không biết lúc nào và thi đim nào cũng có th đi din bt ng và bt c ai. Dù người đó tr già hay mnh m yếu đui. S chết không tha cho bt c mt ai tùy vào đúng gi ngày mà Thiên Chúa gi v.

 

Khi con người còn khe mnh, sung túc mi điu, làm lng vt v, đi đng nói cười hay vui chơi xa đa, trác táng hay bn rn tt bt vi công vic làm hay đa v xã hi cn tiếp xúc và giao tế đó đây. Linh đình tic tùng, người mi k gi, đón đưa long trng, tiếp đãi ân cn, ph phê trong hưởng th, se xua xúng xính trong

nhng b đ qun áo sang trng và đp đ. Chưa nói đến s h hang khêu gi và làm nhng dp ti cho nhng đôi mt nhìn trong thèm thung và gây li cho s dc tính ca con người ni dy. Có biết bao điu trên thế gii con người dù vô tình hay c ý đã vp phi và vi phm nhng điu h trng, ti hu mà con người không h hiu và biết. Hu qu ca nhng li lm vô tình gây nên cho chính bn thân mình và người khác mà mình cùng tòng phm nhng điu hay vp phi và thường tình.

 

Đó là nhng vic thường nht trong xã hi, hung chi có nhng điu c tình và sp đt sn đ gây nên ti và sng trong ti và còn nhng điu t hi, kinh tm và ghê gm đáng s hơn na. Đó ch nói sơ v con người trong xã hi thi nay, còn nhiu tinh vi và tiến trin trong đi sng văn minh lun theo s ci biến, n du đ thu hút con người, đ đưa đến s sai lch trong đi sng ca mi la tui trong tm mc tiến trin ca xã hi ngày nay. Quá tinh vi và hin đi trong máy móc, tin li và đáp ng mi nhu cu ca con người đ mi lãnh vc, đ mi điu kin d dàng cho con người gp phi và d vp ngã.

 

Nếu trong con người không có chút gì đó hướng v đi sng căn bn ni tâm và tâm linh, s không thoát khi nhng hoàn cnh và nhu cu thun tin vây quanh. Đó là nhng điu thun tin và tiêu khin hàng ngày trong cuc sng. Còn bao điu vây quanh chưa nói đến ti ác và c tình vi phm và vp ngã. Có quá nhiu điu thế gii ngày nay không tin vào Thượng Đế, không tin vào tình thương, không tin vào ơn cu chuc và biến đi h tr v trong công chính và s tht. Lương tâm và lương tri b chôn vùi và thm chí b bán r theo tin bc, danh vng, đam mê ca nhng lc la, gian ác kinh tm do ti gây nên.

 

Đó là nhng điu hu qu do con người quá t do và quyết đnh chìu theo bn ngã và tâm tánh con người không chút suy tư và ngng li trong mt đim nào đó đ nhìn li chính mình và nhng trăn tr ca con tim và linh hn thn thc bi nhng đè nng ca th xác. Chưa gp và đi din vi nhng phũ phàng bt ng xy

ra trong đi và mi mt con người phi đi din vi s tht vng này, và cũng phi tr li vi nhng gì trong quá kh cũng như hin ti, và cũng phi tr mt giá xng đáng và thích hp vi nhng gì mình đã làm nên trong quá kh hay hin ti đang có.

 

Tin bc, danh vng, giàu sang, ni tiếng, công ăn vic làm tt bt hàng ngày. Không có bt c gi nào sng cho đi sng tâm linh, hà tin gi gic cho chính bn thân và gia đình; li đam mê và quyến rũ vây quanh không còn gi đ suy tư điu gì tt xu, l phi chân chính hay công bng. Chưa nói chi đến chân lý và long đo đc ca mi con người đi din vi phn tâm linh. Có nhng người trên thế gii ngày nay h thin cn đến đ không nhn ra và biết được linh hn là gì, ti sao phi cn biết và hiu đến? H ch biết sng hưởng th, v k, ích k cho chính bn thân và cá nhân. li năng lc vi đôi tay và trí óc s làm được nhng gì mình mun, ngông cung t đi, không tin vào linh hn và đng bc nào đ h tôn th.

 

S suy nghĩ và xuyên tc lch lc vi nhng điu l phi và chân chính đưa ra, h ch biết hin ti không nghĩ đến tương lai, li không bao gi nghĩ đến bt ng mình phi ra đi v bên kia thế gii. Mình s v đâu và linh hn mình s như thế nào và đi din vi ai đ tr li nhng gì khi còn trên cõi đi và lãnh nhn nhng

gì mà mình đã làm cho chính linh hn mình khi đi din vi s đi vào cõi chết. Đng công minh và công bng, ln công chính mà con người nht đnh phi gp trước tòa phán xét khi hơi th không còn hoc thân xác không còn nhúc nhích hoc hot đng bi trái tim, không còn nhip th thì đâu ai biết được mình s đi v đâu và mình có th làm gì được khi mng sng không còn na.

 

Dù than van khóc lóc, than th vi Đng To Thành và có toàn quyn thm phán con người khi ra khi thân xác. Tiếc thay nhng linh hn rơi vào thm trng đó, đi đâu v đâu và được s tr giá nhng gì mình đã làm khi còn hơi th. Chân lý và l phi đã quên đi vi nhng ngày tháng trên đi, khi nhm mt xuôi tay ly gì đ làm lương thc nuôi phn hn khi mình ra đi? Có phi chăng nơi nào là chn nương thân khi đi sng không bao gibiết chân lý, s tht mà Đng Sáng To đã nn nót ra mình đngày hôm nay đi din vi cnh Thiên Đàng hay Ha Ngc do mình chn ly khi trn gian. Ngài không bao gi bt buc ai, đ t do cho con người, nhưng mình phi chu trách nhim khi mình chn la con đường nào đ đi và đi như thế nào. Có Chúa

cùng đi hay đi mt mình trong t do, vui sướng vi bn ngã con người và lun theo s vui tha ca xác tht thì mi s s được xác tht tr li sau khi đi din vi s sng chết ca đi sau.

 

Đây là mt mu chuyn mà tình c con cm giác được. Vy schết và s sng ch gn vi gang tc trong tm tay nếu mình không chun b ngay t lúc còn hơi th và biết sng trong s tìm tòi trong chân lý, hc hi yêu mến Chúa và sng cho tha nhân, căn bn đi sng đc tin; nếu mình không tìm v s tht và chân

lý mà Đc Giesu đã sng cho mình và Ngài cũng đã chết đ cu ri mình thì mt điu rt tiếc và đáng thương cho phn con người. Thân xác ch là mt nm tro tàn khi mình đi v bên kia thếgii, phn hn mi là đáng quý khi gp và đi din vi Ngài mình phi tr li sao và có gì đ hưởng phn gia nghip ca nước Tri

mà Người ha ban cho nhng ai tin vào s tht và chân lý ca Đc Giesu Kito mà Ngài ha ban khi còn trong thân xác và con người. Mi điu, mi vic s được tr li và kết thúc vi nhng gì mình mang theo cho đi sng tâm linh khi còn sng.

 

Vy s nhc nh này cho chúng ta vi nhng người còn sng trên cõi đi, hãy ăn năn tr v vi s tht chân chính, chân lý mà Chúa đã dy chúng ta qua bao ngàn năm nay. Trong phúc âm cũng đã đ li và Ngài cũng đã sai đến nhng v tiên tri qua nhng li l ca Ngài và mc khi vào thi đim cui đ nhc nh con người và nhân loi đi v vi ci ngun và sám hi ăn năn đ được tha th và cu ri qua lòng thương xót ca Ngài

vào cui thế k này. Trái tim tình yêu ca Ngài đang ch đi chúng ta qua Bí Tích Thánh Th và Thánh L Misa đ thánh hoá và biến đi con người được tr nên mi m và xng đáng mt phn nào đó trong Ân Thánh mà Ngài đ tràn trong nhân loi ca thi đi cui thế k này. Ai có tai thì nghe! Đng đ quá tr s không còn kp đ đi din vi s chết bt c lúc nào vi kiếp sng con người.

 

Viết xong 10:37 pm

Print Print | Sitemap Recommend this page Recommend this page
© The Miraculous Power of the Eucharist