search engine by freefind advanced
Bookmark and Share

''I wish that for every month, on the 13th, the people to whom I have revealed to will speak to all My children, to invite the world, and invite every person in the world today to lessen their own desires, putting their own interests above all else.   

 Read more...

  

"The church and the world have a great need for Eucharistic worship. Jesus awaits us in this sacrament of love. Let us not refuse the time to meet Him in adoration in contemplation full of faith and open to making amends for serious offenses of the world. Let our adoration never cease" 

 

Pope John Paul II
Dominicae Cenae

THE MOST SACRED MYSTERY OF THE EUCHARIST


At the Last Supper, on the night when He was betrayed, our Saviour instituted the eucharistic sacrifice of His Body and Blood. He did this in order to perpetuate the sacrifice of the Cross throughout the centuries until He should come again, and so to entrust to His beloved spouse, the Church, a memorial of His death and resurrection: a sacrament of love, a sign of unity, a bond of charity [36], a paschal banquet in which Christ is eaten, the mind is filled with grace, and a pledge of future glory is given to us [37].

 

Constitution on The Sacred Liturgy 

Sacrosanctum Concilium

Solemnly Promulgated By His Holiness Pope Paul VI

on December 4, 1963 

HÃY THỨC TỈNH KHỎI TRẠNG THÁI HÔN MÊ VÀ AN NAM SAM HOI

Ngay 9 Thang 7 nam 2012

 

 

Sứ giả vô danh, L., nhận được các thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm. L. cũng nhìn thấy được các phép lạ Thánh Thể và có thể chụp ảnh và ghi lại.

 

Khi Chúa Giêsu cho L. các thông điệp, là như thể một người Cha nhân từ cho người con của mình (tư cách làm cha có đức tính thiêng liêng này của Chúa Giesu đã được đọc thấy trong phúc âm của Thánh Gioan 13:33, Thánh Matthew 23:37 và Thánh Lu-ca 13:34.

 

Có vẻ như là thiên đàng muốn nhấn mạnh về học thuyết của thời thơ ấu thiêng liêng được giảng dạy bởi Thánh Têrêxa thành Lisieux, một Tiến Sĩ của Hội Thánh.)


 

HÃY THỨC TỈNH KHỎI TRẠNG THÁI HÔN MÊ VÀ AN NAM SAM HOI

 

2:15pm, July 9, 2012 S.Adoration room

 

L. Thưa Cha hôm nay Cha mun con viết nhng điu gì trong thâm tâm con. Ngày hôm qua đi l lúc

rước l Cha đã nói hôm nay Cha mun con viết mt bài rt quan trng cn viết.

 

Sáng nay rt nhiu s vic xy ra đến bt ng làm con ly làm l và không biết s vic s thc hành

được hôm nay hay không, nhưng ri con cũng được ngi xung và viết nhng li này cũng như nhng

giòng ch mà Cha mun con viết hôm nay.

 

Đây là ln th hai M đến vi con qua ánh sáng chói như thế và con tiếp tc chp thêm my tm na,

Chúa kế bên thì thy Chúa cũng cho con ánh sáng như thế, ch có mt tm hình mà thôi. Con tht cm

tạ ơn Chúa, cm ơn M và Thánh Giuse na đã đến vi con. Ngài cũng đến mt cách rt bt ng con

không thy nhưng khi trông hình thì mi thy Ngài đến hi nào con không hay biết gì c.

 

Ba hình tượng tr thành sáng chói li ngày hôm nay tht l lùng và kỳ diu. Không th nào Chúa đến

mà Ngài không mun nói vi con điu gì. Con có cm giác rt mnh trong thi gian gn đây, con thy

M rt nhiu hình dáng đến vi con nhưng M không nói điu gì hay con chưa bt được tng đài ca

M, con cũng không biết, nhưng con cm nghim rt mnh là M s nói vi con nhng điu gì rt l

và to ln. Chúa con cũng thy thi gian này rt gn, lúc n lúc hin, lúc khuôn mt m, lúc ti, lúc sáng

và hai con mt rt rõ, con mt cha đng nhng điu gì đó mun nói riêng vi con và nhng điu cn

nói cho nhân loi ca nhng ngày bây gi và sp ti, con mt bun và khn trương nhng điu trng

đi và to ln sp xy đến cho nhân loi.

 

Con có cm giác này rt mnh vì chưa được viết nên con phi ch đi ý Chúa như thế nào và thi gian

nào thích hp mà Chúa mun con viết điu thích hp và gi đến vi ai và người nào đ được đm

trách nhng li nhn nh cho c toàn nhân loi nói chung và cho đc bit cá nhân nói riêng. Con không

biết sao li viết lên nhng li này nhưng sao khi con ngi trước Mình Thánh Chúa thì nhng li l này

đến trong tâm trí con s tường thut và viết hết nhng điu cn phi nói và viết xung.

 

Còn nhng điu gì na thì con không biết nhưng con ch biết nhng gì đã qua và hin ti đu xy ra

đúng như nhng li mà Chúa cho con viết trước cách đây mt năm. Có nhng bài tht s xy ra như

thế và nhng gì đưa đến và xy ra cho riêng con, không mt chút sai lm và mơ h hoc tưởng tượng.

Còn bây gi tiếp tc và tiếp tc nhũng điu kỳ l và rõ ràng qua nhng tm hình và nhng li nhn nh

qua M nhng thông đip cho ai và người nào Ngài mun trc tiếp đ nói và nhn nh vi h như

mt lá thư qua con đ được gp g và nhn gi vi h qua nhng li nói mà Ngài mun nói.

 

Bây gi bn phn ca con là ch lng nghe, đón nhn, trau di đi sng nhân đc cho tht st sng,

làm điu Chúa dy và siêng năng thăm viếng Bí Tích Thánh Th, đi d Thánh L Misa và t b nhng gì

ca bn cht và thuc v nhng gì ca bn ngã và cái tôi ca con người, đng thi thc thi và hành

đng nhng gì Chúa mun trên con, vâng li, vâng phc, lng nghe, yên lng, và cu nguyn, luôn gi

trng thái và tâm hn bng an đ đón ly nhng điu Chúa mun trên con, trong con và thc hành

nhng vic mà Ngài mun con làm và phi làm cho chính bn thân mình, cho anh em mình và tha nhân

cũng như nhng người Chúa ch đnh và lan rng cho toàn thế gii trong thi đi này, trong thế gii

đang biến lon như hôm nay và nhng ngày sp ti ca cuc giao tranh và tranh giành quyn li trong

mi quc gia, trong mi chính quyn, trong mi hàng ngũ tng lp ca xã hi ngày nay.

 

Father: Ngay c nhng hàng ngũ tu trì cũng không ngoi l t nhng hàng ngũ cao cp trong hàng lãnh

đo cũng không tránh khi nhng lung sóng ln dn dp đưa đến, t nhng ngm ngm bên trong

cho đến bên ngoài, đến ngày và gi phi đi din và đương đu vi nhng vic đưa đến và xy ra cho

hàng ng.

 

Vi nhng phc tp, mu cht do đu đc t hi ca hàng chng đi và nhng k đi ra ngoài hàng ng

ca giáo hi và nhng điu lut l đã có t xưa đến nay, chuyn xy ra và nhng điu đi ngược li vi

chân lý, công bình và s tht đã b vi phm và xúc phm mt cách trm trng đi vi thế gii bây gi

và ngày nay càng ngày càng rõ và đm nét mt cách kinh hoàng và s hãi. Con người đang đến và tiến

dn vi nhng gì không ng và quá mc ca s ác hung tàn đang hoành hành trên thế gii.

 

Ngay trong gia đình xã hi và hàng ngũ tu đc cũng có st gim tt đ và s ganh đua tranh giành

quyn li lc, danh tiếng, quyn thế lm dng quyn thế làm nhng vic bt chánh ngoài quy đnh

và giáo lut, lut l ca giáo hi cng thêm nhng phn t ca Kito gi đã ngm ngm nay đã đến gi

xut hình l din do bi phn Kito giáo đã làm và thêu dt nhng điu phn nghch trong tình trng

ngày nay và đang làm nhng điu kinh thiêng nghch lý hơn na nhng bc trưởng thượng phi đau

đu và b thit hi danh tiếng vì b nhng thành phn này, b phn bi và bán đng bi anh em là

nhng người được đào to mt cách đc bit. Người lãnh đo phi đau lòng d khóc d cười bi

nhng s vic đang gp và s gp mi mt ngày tăng thêm.

 

S phá ri và bách hi nhng người công chính càng ngày càng hung tàn và ghê rn hơn, nhng vic

thế gii đang đương đu, đi ni chưa xong đi ngoi li ồ ạt ti. Ôi thôi khng hong con người

đang gp phi, ch nhng hàng lãnh đo mà còn gp nhiu khó khăn ri bi như tơ vò, ngay c kinh tế

cũng rt bi thương và trm trng cho mi gii nói v nhu cu và th xác, hung chi v phn tâm linh

còn t hi biết bao điu đang có và nhng điu còn xy ra đưa đến na không ngng ngh.

 

Mi mt ngày là mi làn dao x tht, phun máu tươi rưới trên nhng người vô ti và nhng k vô luân

ti li gây nên. Còn nhng thành phn cu xé và tranh đu thách thc nhau tng quc gia này đến

quc gia khác, hăm he và đe da. Nước mnh c hiếp nước yếu, còn nước yếu thì có nhng th đon

ghê gm và đáng s đ làm nhng điu trit h chung. Khi b xúc phm c đôi bên cũng đu ti t

không ai hơn ai và không ai thua ai. S d đã lan tràn khp nơi trên mi lãnh th và mi hàng ngũ cũng

như mi lãnh vc t trong mi tng gii trong xã hi và thế gii ngày nay.

 

Còn na, con người và con người s trit h ln nhau và đưa nhau vào con đường không li thoát và

giết nhau trong ut c đói kém, tranh giành và nhng vai trò hèn h nht đ h nhau cho đến chết. Gia

đình thì anh em đu t, cha m thì b bn phn ca mình, đam mê tin bc và tư li cho nhng gì nhu

cu ca phn xác tht và bn ngã con người ưa thích, b quên nhng gì gi là nhu cu và cn thiết v đi sng nhân cách cũng như nhân bn con người chưa nói đến phn đo đc và tâm

linh, nói chi đến b ngoài và xã hi. Ôi thôi đ mi điu xy ra!

 

Bán đng và bán r nhân cách, không coi mng sng con người ra gì, khước quyn ca Thượng Đế, t

x và giết ngườ__________i mt cách dã man và ghê tm. Thế gii loài người ngày nay nhim tính s đu đc ca loài qu d hoành hành trong tâm tánh con người quá d s và tàn ác. Còn và còn biết bao điu bi thương và đau lòng trn ln thương tâm và phn n. Ta ngm ngùi tiếc nui cho con người.

Nhng gì tt đp Ta dng nên và ban cho con người, dy d con người và đưa con người qua ơn cu

chuc và ánh sáng ca Ta đ cu con người thoát khi nhng vòng vây ác thn do ti li gây nên và

che ch thánh hoá dn đưa con người vào nơi an bình, hnh phúc và vùng đt ha mà Ta đã ban tng

cho các con qua cái chết ca chính Ta. Ta cũng đã nhiu ln mun gom các con vào trong tình yêu và

nim tin đ dn đưa và cu các con ra khi s gian ác, ti li cm gi các con; nhưng sao đã bao ln

các con vn cng lòng thờ ơ, lãnh đm và li khước t tình yêu thương vô điu kin ca Ta đi vi các

con trên mi mt con người thế gian và nht là nhng người trong thế gii và thế h ngày nay.

 

Ta đã đến và kêu gi mi người bng hình thc này đến hình thc khác qua nhng người mà Ta đã

làm vic trên h đ gi đến vi các con và phép l xy ra rt nhiu nơi trên thế gii đ cũng c lòng tin

và mi gi con người hãy tr v và tìm nhng điu s tht, chân chính, và chân lý tình yêu thương mà

Ta dành cho loài người.

 

Mi ngày Ta đến vi các con qua Thánh L Misa đ gp các con qua Trái Tim và Ta đc bit dành cho

loài người và mi mt người được quyn cm nhn và tiếp xúc vi Ta trc tiếp qua con tim rung

đng. Nếu con người thc tâm s biết và cm giác ra nhng gì trong tư tưởng và tâm hn ca tiếng

nói vng vang, trc n và ch đi nim tin và trái tim con người tr li và quay v vi chính mình vi

tình yêu thương mà Ta đã dành cho các con.

 

Ta mãi luôn cư ng trong Bí Tích Thánh Th đ cùng đng hành vi các con mi vic trên thế gian này,

s biến chuyn và thay đi ra sao, Ta rt rõ và thy mi điu, Ta mun cu và can thip cho các con.

Nếu nhng ai tht s mun gp g Ta qua Bí Tích Thánh Th, hãy tin và làm nhng điu đúng vi s

tht và chân lý ca Ta đã dy, Ta s giúp sc, phù tr, và thánh hoá các con đ tr thành mt người

tht s có lương tri, công chính và chân chính gia mi người.

 

Quyn t do và tôn trng Ta luôn đ cho con người t chn. Ta s dy và binh vc nhng điu l phi,

công bng và chân tht vi nhng ai tht s tìm đến và tin vào tình yêu thương mà Ta đã trao ban cho

h.

Các con thương yêu ca Ta, thế gii ngày nay đã đi quá xa và đã t chi nhng điu công chính mà Ta

đã truyn dy cho các con. Các con bt tuân vi phm l lut và đã dm quá mc vào ranh gii ca

nhng gì ca lut đnh t tu đc cho đến mi gii trong xã hi ngày nay, không phân bit thành phn

nào.

 

Tt c chúng con đã b vp phi và lún sâu vào nhng đam mê, danh li, tin bc, th đon và ích k,

t cao, t đi, ngông cung không còn ai trên ai na. Tự ỷ cho mình, tự ỷ li k thut, vic gì cũng có

th làm và thay thế được sao? Các con đã b la gt tinh vi ca loài qu d bc xác và đi lt con người

thng tr và nm gi.

 

Hãy coi và nhìn tht rõ nhng điu đang xy ra trên thế gii, không có an lành và bình an cho mt lãnh

vc nào. T gia đình, xã hi, quc gia cho đến nhng hàng ngũ tu đc; nói chung mi gii.

 

T đi sng kinh tế, th xác cho đến linh hn đa s đã b thun theo và thu phc mt cách rõ ràng vi

nhng khuôn mt tht ca biến c ngày nay. T nhng em bé mm non cho đến người già nua tui tác và nhng bc trưởng gia cũng không ngoi l b lôi cun rt nhiu và b thi gian cho nhng vic

không hu ích cho phn th xác và tâm linh; qua tivi, phim nh và nhng vic hin đi ca nhng máy

móc, games, internet và nhng vic thun tin khác do con người tìm ra trong s đu đc ca hàng

lot do thế gii cm cương ca loài qu d đưa đến. Con người không còn gi đ lng nghe nhng gì

ca nim tin và chân lý, s ác tràn ngp, điu lành thì ít, s d thì quá nhiu, bo đng thì xy ra mi

nơi, liên miên không ngng ngh. Đó là s tr li ca nhng gì đang có và gp phi nan gii trên thế

gii ngày nay.

 

Nhng nhà th, nhà Tm luôn đón chào đ con người đến đó tìm s lng đng và bình an cho tâm hn

li ít người tìm đến. Còn nhng vui chơi, hot cnh bên ngoài và s nhn nhp hào nhoáng thì con người li tìm đến không ngng ngh và tiếc nui thì gi quý báu đ lo cho phn tâm linh và không gian

thanh thn ca tâm hn.

 

Con người luôn tt bt và bn rn vi nhng gì nhu cu cn thiết thì phi như thế đ đáp ng nhng

gì cn thiết cho th xác đã đành, nhưng thi gi còn li thì li tìm nhng gì lc thú vui trn tc và cũng

đt thi gian quý báu vào nhng ch đam mê nhng vic bt chính không hu ích cho chính bn thân

và gia đình.

 

Ngay c con cái v chng cũng đã vướng mc, gây tan v, mt hnh phúc, biết bao gia đình đã đi đến

tình trng ly d, và lìa b nhau và xa con cái. Đó là vic thun tin mà thế gii ngày nay dùng nó đ đu

đc nhng người không thu hiu và biết rõ s tht đng sau ca bc màn hung rn và t thn lôi

kéo t tinh thn, th xác và luôn c linh hn cũng vì nó mà cun theo.

 

Computer và internet cng phim nh, games là mt điu hin đi ca thế k và cũng là mt điu rt

tin li cho tt c mi người, nhưng biết cách x dng nó là mt điu rt tt đp và đưa nhng gì cn

thiết rt mau chóng và nhanh l, cũng d hiu và tìm nhng kiến thc xâu sa hơn. Mi nhu cu cn thiết dùng đến rt tin li và nhanh chóng, nhưng nó cũng là điu kin d dàng làm cho con người hp

th và lm dng tinh vi khéo léo trong đơn phương. Ch cn đi din vi máy hình thì mi vic không

cn đến ai, và không cn phi tiếp xúc và cn nhng gì mà con người cn đi din bng li nói, vic làm và c ch đ din đt nhng gì thun túy mà Thượng Đế ban xung cho con người cn có mi ngày cho nhau, cho gia đình, cho đi sng và nhng gì thc ti cn phi làm và hành đng qua li nói, qua tư tưởng đ din đt. Thế gii con người ngày nay dường như đã b thu hp quá nhiu, quá hà tin gi gic cho nhau, cho v chng, cho con cái, cho gia đình, cho anh em và ngay c xã hi bên ngoài chưa nói đến chi là con người vi con người hoc tha nhân.

 

S tin li cũng có nhưng cũng đã tr mt giá không ít vi xã hi ngày nay. Rt nhiu gia đình ly tán,

con cái có cách sng riêng ca mình, không cn cha m cũng chng biết lng nghe vâng li và hp tác

nhng điu cn thiết cho đi sng tâm linh và ci ngun đo đc.

 

Còn nhng em bé còn thơ thì cha m vô tình và tin li cho mình ng h con cái coi phim, chơi games

đ giết thi gian ca mình và làm cho nhng đa tr đi sâu vào nhng hành đng bo đng ca nhng

games và phim nh. Không còn tính cách ôn hòa và nh nhàng đ được đón nhn nhng gì là thun khiết, hin lành, yêu thương mà người làm cha làm m phi hiu và biết đ làm cho con ca mình và

dy d chúng nó nhng điu thun túy mà mi đa tr đu cn có sn ngay t lúc sơ sanh, nhưng khi

va mi bt đu hiu biết thì đã b quá nhiu v nhng s thay thế cho phim nh, games nên thế gii

ngày nay rt nhiu gii tr rơi vào tình trng bo đng và bt tuân tht nhiu và tht nhiu trên thế

gii.

 

Ta rt đau lòng và thương tâm cho nhng đa tr và gii tr ngày nay, vi phm rt nhiu li lm ít ai

dy cho chúng nó nhng gì là chân lý, s tht và nim tin thì sao chúng nó có th hiu và biết được nhng gì là Đng To Thành và Tình Yêu ca Thiên Chúa là ai, ra sao chúng nó càng không biết hơn. Hi nhng bc làm cha m hãy coi li mình và nghĩ đến phn tâm linh cho con cái, các ngươi đã gây ti li và đã vượt quá xa tm mc, các ngươi li càng mun nm kéo ly các con ca ngươi đi theo sao? Nhng đa bé vô ti và nhng tui tr vô tri vi phm và vi phm nhng điu không th tưởng tượng ni do s đu tư thiếu trách nhim ca các ngươi nên đ hu qu ca ngày hôm nay.

 

Các ngươi không tnh thc đ nm kéo nhng gì ngây thơ, đơn sơ còn li ca tui tr và thế gii hôm

nay, các người không đau lòng xót d nhìn nhng em bé và tui tr đi vào con đường tn cùng ca thế

gii con người vì nhng vic làm và hành đng do s ác gây nên, giết người, tù ti và còn theo đng

phái hoành hành, bán đi lương tri và trí thc ca con người, vic gì cũng làm không biết ti và căn bn

đo đc con người là gì? Ôi thôi còn nhiu và quá nhiu tràn ngp bóng ti ti li do con người chn

và làm nên.

 

Ta thy đau lòng và thương tâm cho nhng người còn sót li. H sng c cuc đi tuân phc và hy sinh

và biết kính s Thiên Chúa và làm nhng điu hu ích cũng cùng hòa mình vào s phn con người chung vi nhng người ti li và gian ác.* Ngày cui ca thế k gn đến và cũng là nhng ngày m cá được la ra và thanh lc đ được nhng gì tha hưởng khi con người biết và nhn ra s tht cho chính mình và đi người đang sng và s sng đi din vi nhng gì công lý, s tht và tương lai trong lý trí, ý chí và phn tâm linh ca linh hn.

 

Các con không cm thy khi s xy ra bt ng ca con người dù tp th hay cá nhân các con phi đi din sao và làm thế nào đ có s tr li thích đáng vi nhng ngày còn và đang trn gian?  Nhng gì mun nói Cha đã có nhiu ln khuyên nhc vi các con qua nhng bc thư, hãy tnh thc và ăn năn sám hi, có nhng vic xy đến cho thế gii bt c lúc nào và bt ng.

 

Các con hãy cu nguyn và tr v vi Lòng Thương Xót mà Ta dành cách đc bit đ cu loài người trong nhng ngày sau hết vào cui thế k này. Hãy m lòng đón nhn đi hng ân ca Trái Tim Tình Yêu ca Ta đã hin din và đang hin hu trong Bí Tích Thánh Th đ ch đi và chào đón nhng ai tìm đến vi tm lòng nhn biết đ lãnh nhn ơn tha th và thánh hoá cho các con.

 

Hãy x dng và dùng đúng cách phương tin và đi sng con người s hu ích và tin li cho nhng gì

là tt đp và hoàn m. Nếu chn sai lm v nhng gì không hu ích s là vn nn cho mình vp phi và

đeo mang. Hãy nhìn trung thc v mi khía cnh nếu sai lm nó s là con dao hai lưỡi ct đt nhng gì tin li và s lm dng to li lm đ con người vp phi.

 

Chào các con.

 

Viết xong 2:30pm July 11, 2012

 

* Chia s s phn , đây, không có nghĩa là người tt và người xu s được đánh giá như nhau, nhưng

mà có nghĩa là người tt phi sng trong cùng mt thế gii ti li và hu qu ca nó.

 

Print Print | Sitemap Recommend this page Recommend this page
© The Miraculous Power of the Eucharist