search engine by freefind advanced
Bookmark and Share

''I wish that for every month, on the 13th, the people to whom I have revealed to will speak to all My children, to invite the world, and invite every person in the world today to lessen their own desires, putting their own interests above all else.   

 Read more...

  

"The church and the world have a great need for Eucharistic worship. Jesus awaits us in this sacrament of love. Let us not refuse the time to meet Him in adoration in contemplation full of faith and open to making amends for serious offenses of the world. Let our adoration never cease" 

 

Pope John Paul II
Dominicae Cenae

THE MOST SACRED MYSTERY OF THE EUCHARIST


At the Last Supper, on the night when He was betrayed, our Saviour instituted the eucharistic sacrifice of His Body and Blood. He did this in order to perpetuate the sacrifice of the Cross throughout the centuries until He should come again, and so to entrust to His beloved spouse, the Church, a memorial of His death and resurrection: a sacrament of love, a sign of unity, a bond of charity [36], a paschal banquet in which Christ is eaten, the mind is filled with grace, and a pledge of future glory is given to us [37].

 

Constitution on The Sacred Liturgy 

Sacrosanctum Concilium

Solemnly Promulgated By His Holiness Pope Paul VI

on December 4, 1963 

B THONG DIEP CUA ME CHO TAT CA MOI NGUOI TREN THE GIOI  April 19, 2013

Sứ giả vô danh, L., nhận được các thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm. L. cũng nhìn thấy được các phép lạ Thánh Thể và có thể chụp ảnh và ghi lại.

 

Khi Chúa Giêsu cho L. các thông điệp, là như thể một người Cha nhân từ cho người con của mình (tư cách làm cha có đức tính thiêng liêng này của Chúa Giesu đã được đọc thấy trong phúc âm của Thánh Gioan 13:33, Thánh Matthew 23:37 và Thánh Lu-ca 13:34.

 

Có vẻ như là thiên đàng muốn nhấn mạnh về học thuyết của thời thơ ấu thiêng liêng được giảng dạy bởi Thánh Têrêxa thành Lisieux, một Tiến Sĩ của Hội Thánh.)

B THONG DIEP CUA ME CHO TAT CA MOI NGUO[...]
Adobe Acrobat document [299.9 KB]

April 19, 2013


L. th
ương mến ca M,

 

Con đ
ng s hãi hay lo lng cũng như bâng khuâng nhng li mà M cho con được tường thut vào chiu hôm qua,và cũng chính Mđã báo cho các con được biết trước nhng s vic sp xy ra cho thế gii ngày nay, nhng gì mà con không th t mình biết và nói bt cđiu gì. Đó là nhng s vic quan trng mà chính M qua con đ nhn gi cho tt c anh em và nhn gi cho toàn thế gii.

 
S
v ca con là nhng vic mà chính Mđã nói trước cho con được biết trước ngay t lúc đu.
Th
i gian thì Chúa cũng đã cho đ con người phi đi v và phi sm ra ch không th tiếp tc và không th chn chđ không còn nhng giây phút mà các con không kp tr tay đđưa đến nhng điu bt ng mà ngay cđi sng hin ti các con phi đi din.

 

Có nhng thiên tai, có nhng biến lon, có nhng sát hi vi cách thc mà chính con người gây lon ca mt xã hi nơi đây và nơi đó. Nhng người dân vô ti, nhng người nhân đc hin lành và nhng người hy sinh thì li tiếp tc phi hy sinh cho nhng người gian trá. H li tiếp tc hoành hành nhng s mà chính con người phi cn thay đi, phi cn tr v và phi cn đi ngược li nhng gì mà chính mình đã vi phm sut bao nhiêu năm tháng qua.

 
Nh
ưng lòng người qu là mt điu quá chai đá, quá cng l, h không cm giác và không thy được nhng quyn năng khi hđi din vi Thiên Chúa, nhng gì không t l phi và chân tht thì s b tiêu dit tt c và toàn b.

 
Vì l
đó Chúa đang nương tay đ chđi nhng người con tr v, Chúa đang nương tay đ chđi nhng người ti li và nhng người đang làm nhng s sai trái được đánh đng vàđược biết mà tr v, đ không đi din vi nhng hoàn cnh bi thương, đau thương mà chính con người to ra đ giết hi anh em ca chính mình.

 
Ngay c
nhng s vic mà Thiên Chúa chưa xung tay đ cho con người cơ hi, thì con người và con người t hy dit ln nhau. T làm cho con người nhng điu gian ác, tđi x vi nhau đ tranh dành quyn li vàđc quyn đ thôn tính nhng điu mà chính h cho đó là nhng s vic mà h cn tranh đu cho h, cho quc gia, cho cá nhân và cho tiếng tăm đđược mi vic theo nhng điu mà do con người suy nghĩ và làm nên.

 
Nh
ưng h không biết rng vi thi đim nào và giai đon nào nếu Chúa đang can thip, Chúa đang sng đng và Chúa đang nơi đây thì con người phi chy đến và v vi Ngài thì các con mi được s nương nh, mi được s cu giúp vàđược s cũng c t nơi lòng tin, t nơi nhng sđi din và t nơi nhng vic mà chúng con s gp ca nhng giai đon và ca nhng biến c mà chúng con thy chung ca mt xã hi hôm nay.

 
Còn r
t nhiu điu na mà con người phi cn. Không phi vì bom đn, không phi b chết chóc và nhng điu mà chính h x dng năm xưa, nhưng vào thi đi ca nhng ngày còn li hôm nay nó th hin qua nhng tinh vi và có nhng điêu luyn mà chính con người không thđoán trước được.

 
Nó s
s dng bng nhng điu tinh thn, nó s x dng bng nhng s vic mà chính con người phi b khng hong, phi b s hãi, phi b chao đo, phi b lo lng vi mt xã hi màđang trên con đường ca nhng tay gian ác, ca nhng sđc ác và nhng điu bóng ti ti li do ma qu dàn trn đđi qua thân xác ca nhng con người có quyn hành, đi qua thân xác ca nhng con người nm gi nhng điu có quyn quyết đnh đnh hưởng chung cho tt c nhng người trên thế gii, nh hưởng chung cho tt c nhng người con mà chính các con đang đi din.

 
Vì l
đó là s cp báo, là s nhn gi đ cho con người được tìm v và chun b t tinh thn đến th xác. Ngay c vic làm đi din mà các con có th tìm v nhng gì cho chính mình được ct gi, đ ri cũng là chun b sn sàng cho mt đi tác sp ti đ cho mi hoàn cnh, mi môi trường và trong mi vn nn mà chúng con gp phi cũng phi tin tưởng, cũng phi phó thác đđược Chúa tr giúp, đđược Chúa ban cho chúng con vng mnh nim tin đ chđi được nhng giây phút cui cùng, đ chđi nhng s thay đi ca nhng s vic mà chính con người tìm ra t nơi cái sai ca chính mình.

 
Cũng có nh
ng biến c mà con người phi cn thách đ vi tâm trí, thách đ vi nhng bn ngã và thách đ vi nhng lý trí ca mình đ quyết đnh đi vào trong nhng đường li mà nó sp xếp ca mt xã hi đang đi vào trong tâm trng mà chính con người toàn quyn ph nhn nhng gì là t nơi thiêng liêng, ph nhn nhng gì t nơi phép l mà Thiên Chúa ban cho.

  

H x dng vi nhng cách thc ca con người là nhng điu gian ác, là nhng điu mà chính h có th làm hi đến anh em mình bng cách này và cách khác, trong cách tinh vi đ làm cho đu óc tinh thn, đ làm cho con người đi din vi nhng s vic mà h không th nào chu đng ni nếu không cóđi sng tinh thn, đi sng nhn ni, đi sng thiêng liêng đđược Thiên Chúa can thip, đđược Thiên Chúa đng hành trong đi sng đc tin mà con người cn phi cũng có vi mt thi đi còn li như hôm nay.

 

Cũng có nhng điu biến chuyn đ con người s thy bt ng và cũng gp nhng điu tai ương, bt ng gp nhng s vic sp đt ca mt thế gii gây ri lon và gây bt n. Mt tt c quyn t do, quyn an ninh và là quyn chính hđã t hp tác vàđã t hđ quyn cá nhân và quyn t nơi con người trong s ham mun, trong nhng li ích riêng tưđ nhng vic xy ra cho nhng người con chiên lành, xy ra cho nhng người con dân trong xã hi, xy ra cho nhng người con chiên vô tình hay cý vp ngã và cũng b v lây vi nhng vic chung quanh mà thế gii đang đi đến và xy ra ca nhng ngày còn li.

 

 Cũng còn nhng chuyn mà các con đã thy cũng có nhng lúc bt đu đđi đến s tiêu dit và sát hi ln nhau đ giết chết hàng lot do s mưu tính mà hđang sng trong s li ích riêng tư vàđã b thâm nhp nhng điu đc ác ca loài qu dđ giết hi và làm nhng chuyn mà chính các con s thy vàđi đin trong nhng ngày sp ti.

  

Cho nên, tt c nhng gì là chính Mđã thy và biết được nhng người con ca M cũng đã rơi vào trong nhng tâm trng đó.

 

 Cho nên đây là s mi gi và s nhc nh cho con người thy nhng điu đang đi din trn gian này, là nhng ngày biến c, là nhng ngày biến lon và là nhng s báo đng kinh khng hãi hùng đang xy ra khp đóđây trên mi đt nước và không có s bng an ca nhng ngày thái bình.


N
ếu các con không chun b tinh thn, đi sng thiêng liêng thì ngay cđi sng hin ti các con không th vượt qua và cũng gây khó khăn, cũng như làm cho tinh thn phi căng thng, tinh thn mt nim tin và mt ý chđ có thđương đu vi nhng hoàn cnh và nhng thc ti ca nhng ngày sp đến, ca nhng thiếu thn, ca nhng vic xy ra và nhng nghèo đói cũng có thđến vi bt c nước mà chính hđang đi din hin thc ca nhng ngày đã qua và nhng ngày sp đến, cũng ln lượt kéo cùng vi tt c nước này đến nước khác cũng bnh hưởng chung trong mt thế gii loài người.

 

Vì tt cđãđi đến mc đ cui cùng ca nhng ngày còn li và cũng là nhng s mi gi mà Thiên Chúa đã ban cho con người ân phúc, Thiên Chúa cũng đã ban cho con người cơ hi và Thiên Chúa cũng ban cho con người được nhìn thy và tr v, đđng b lôi cun vi nhng bo đng do xã hi và nhiu quc gia đang tìm đ tiêu dit ln nhau đ tranh th quyn li riêng tư ca chính mình.

 

Nhng điu đó cũng đã gây cho con người phi đi đến vn đ tranh nnh, hơn thua đđi đến chết chóc, giết nhau trong nhng điu phi lýđ cui cùng con người không thy nhng giây phút còn li ca nhng ngày cui thế k.

 

H vn tiếp tc tranh đua, h vn tiếp tc tranh dành, h vn tìm v quyn li, h vn tiếp tc đ không đem li cái gì chính đáng cho đi sng linh hn ca chính mình.

  

H không nhn thy tình thương ca Thiên Chúa qua bao ngàn thi đi.

  

H không thy tình thương ca Thiên Chưa ban ân phúc cho nhng ngày còn li đ mi gi tt c toàn nhân loi.

 

 Không phân bit người Công Giáo, không phân bit người tin Chúa hay không, nhưng Chúa cũng cho h thy được tình thương ca Chúa.

 

 Chính Chúa mi là Cha ca nhân loi.

  

Chính Chúa mi là người có quyn năng đ ban cho con người được sinh tn và có th ban cho con người s sng và chết đ con người phi tìm ra t nơi chân lý, s tht đ cuc đi din gia thin vàác cũng phi đến ngày phi kết thúc tt c mi điu đ có ngày mi mà Thiên Chúa tht s ban cho con người trn gian, không có oán thù, không có tranh dành và cũng không có tiêu dit.

  

Thiên Chúa đang mong đi mt thế gii tràn đy hy vng, mt thế gii tình thương, mt thế gii hòa bình và mt thế gii mà mi mt con người trong nhân loi được nhìn ra và tìm v ánh sáng Phúc Âm, tìm v tình thương nhân hu ca Thiên Chúa ban cho thế gii ngày hôm nay qua nhng ân phúc ca Ngài, đ cho con người cơ hi tìm v vi Lòng Thương Xót, tìm v vi s gp g Thiên Chúa qua Bí Tích Thánh Th, tìm v vi Giáo Hi, vi nhng gương sáng mà chính nhng người được chn la trong hàng Giaó Hi hôm nay, làm gương cho nhân loi, đ biết nhng v trí ca chính mình và biết được nhng ngôi v ca chính mình, biết nhng gì cn làm, cn đi din và cn thc hành, đđi sng thiêng liêng ca mình bước ra nhng vây quanh ca bn ngã cá tánh, bước ra nhng đam mê lc thú, bước ra nhng tranh giành kình đch, bước ra nhng điu ham mun, bước ra nhng điu chc v và bước ra nhng điu bo đng.

 

Mi thi đi đu có nhng con người không dùng ý chí, lý trí và lương tâm đđi x vi nhau mà luôn luôn dùng s tàn ác, tàn nhn ca loài qu dđđi x vi anh em, đ gây thương tích, đ làm biến lon, đ náo đng cho thế gii, đ gic giã, đ giết hi và tiêu dit theo cách mà chính con người quáác đc đi vi nhau, đem li tang tóc, đem li nhng điu đau kh, nhng điu nh hưởng t tinh thn, th xác.

 

 Ngay c linh hn cũng không có ch gi thác vì nhng s gian ác ca mt thế gii không nhn ra Ánh Sáng ca Thiên Chúa, ca mt thế gii không nhn ra Tình Yêu ca Thiên Chúa, không nhn ra s mi gi ca Thiên Chúa và không nhn ra Ân Phúc cui cùng mà Thiên Chúa ban và báo cho con người đ con người có cơ hi được gi ra linh hn, có cơ hi được đón nhn Ơn Tha Th, có cơ hi được đón nhn Ơn Cu Ri ca nhng ngày còn li ca thế k.

  

Đây là nhng li mà M nhn gi cho thế gii con người hôm nay.

 

 Nếu các con c tiếp tc trong tình trng này, và tiếp tc có tai cũng như không nghe, có mt cũng như không thy và có trái tim không cm nhn được Tình Yêu thì các con phi tr mt giá mà các con đnh liu, mà các con chn la cho nhng hin thc mà các con đang đeo mang, vi nhng gian ác ca nhng ngày mà các con đi din vi hin thc.

 

Nếu các con không tr v và nếu các con c tiếp tc sng trong tình trng đó thì các con sđón nhn ly hu qu.

  

Thiên Chúa đã cho các con cơ hi, đã cho các con nhng giây phút đ các con có cơ hi tìm v và các con có nhng giây phút hy vng vàđón nhn Ơn Thương Xót ca Thiên Chúa, đón nhn Lòng Tha Th ca Thiên Chúa vàđón nhn Ơn Cu Ri ca nhng ngày mà chính Mđã gi đến cho chúng con nhng li này.

  

Đây là nhng li thiết tha mà M gi đến cho các con cái ca M, là nhng người con đo đc, là nhng người con trong đi sng hy sinh và nhng người con sng trong đi sng công chính.
H
ãy tiếp tc kêu mi, hãy tiếp tc làm nhng vic cn thiết, hu ích đ kêu mi anh em và kêu mi cho hđược nhn ra Chúa, được v vi Chúa, và tìm v vi Lòng Thương Xót ca Chúa đđược s gp g này đ Chúa thánh hoá h, đ Chúa biến đi h vàđ Chúa cho h nhng giây phút còn li đđón được Ánh Sáng Thiên Đàng mà Thiên Chúa đã ban cho con người qua Cuc T Nn màĐc Giesu đã vì nhân loi, đã chết cho nhân loi vàđãđóng du Tình Yêu qua Thp T Giáđ mang giá tr hnh phúc ca nhng ngày còn li.

  

S mi gi ca Mđến cho các con, hãy nhìn vào nhng điu mà chính Thiên Chúa cho các con nhiu cơ hi.

  

Thiên Chúa ban cho các con rt nhiu điu kin đ chúng con phi sm tr v, đ các con phi buông tha tt c nhng gì ti li mà các con đang âm mưu đ tiêu dit ln nhau đ ri ti li càng thêm ti, phm li càng xúc phm nhiu hơn thì con đường ca các con là con đường mà chính các con đã chn đ ri đi vđâu vi linh hn ca chính mình, đi vđâu vi nhng vic gian ác mà các con đang đi din và dùng nhng vic gian ác đóđđi x vi anh em, vi nhng người vô ti trên trn gian.

  

Các con là nhng người con cái ca Chúa, các con là nhng người con ca M.

 

 Hãy lng nghe tiếng ca M.

  

Hãy tr v vi Chúa.

  

Hãy tr v vi Mđ các con được cu ri cho đi sng linh hn, đi sng th xác vàđi sng tâm linh trong hin ti, đ hnh phúc mà chính Thiên Chúa ban cho các con là nhng điu mà các con phi cn t b nhng s sai trái ca chính mình, các con mi đón được và các con mi nhn được nhng Ân Sũng đó.

  

Nếu các con c tiếp tc trong sai trái, tiếp tc trong lm ln, tiếp tc trong ti li, tiếp tc trong bê tha, tiếp tc trong giết hi và tiếp tc trong gian ác thì các con s b trng pht nhng điu mà do chính các con chn la trong cuc đi ca chính mình.

  

Hãy lng nghe tiếng ca M.

  

Các con không th thng được vi nhng quyn năng ca Thiên Chúa.

  

Các con không th thng được nhng gì mà chính Thiên Chúa đã gi và ban cho các con.

  

Các con là con người do Ngài to dng nên, là do Ngài đúc kết các con nên. Cho nên nhng gì mà các con cóđược, các con sng được, các con còn có ngày hôm nay là do Tình Thương ca Thiên Chúa, là do Lòng Nhân Hu ca Thiên Chúa, là do Hng Ân Thiên Chúa ban cho các con.

  

Các con không th làm gìđược ngoài Thiên Chúa không ban Ân Phúc thì các con phi biết nhìn Tình Thương mà Thiên Chúa ban thì các con phi cn t b thế gii còn li.

  

Nếu các con c tiếp tc con đường này thì các con sđi đến nhng s tiêu dit t chính các con t tiêu dit ln nhau. Đó làđiu h trng cho phn linh hn, cho phn th xác và cho phn tinh thn ca hin ti. Đã vy, nhng người công chính và nhng người con ca M trong đi sng công chính, trong đi sng tt lành cũng cùng vi các con và chu nhng cnh đau đn đó.

  

Vì nhng người công chính mà Chúa cu nhng người ti li, thì nhng người ti li hãy lng nghe và tr v đ cùng vi người công chính đ đón được nhng Hng Phúc, đón được nhng Vĩnh Phúc mà Thiên Chúa ban cho các con ca thi đi cui cùng và ca nhng n Phúc mà chính Ngài mi gi.


Ngài đang bênh vc và che ch cho các con.


Nếu các con tht s nghe M mi gi và các con bước ra t nơi sai trái, t nơi li lm, t nơi ti li, t nơi gian ác đ tr v vi Lòng Thương Xót ca Thiên Chúa, tr v đ làm hòa vi Thiên Chúa, tr v vi Giáo Hi ca Chúa, tr v vi nhng điu ngày tháng và tr v vi Chân Lý, S Tht đ được đón nhn nhng ngày còn li mà chính các con được nhn t nơi Lòng Thương Xót ca Thiên Chúa, t nơi Lòng Tha Th ca Thiên Chúa và t nơi Lòng Nhân Hu ca Thiên Chúa.
Đây là s
kêu mi, gào thét ca nhng ngày còn li mà M đã chy Huyết l đ báo cho các con là s chn đng mt cách to ln s xy đến.


Nếu các con không kp chnh đn cho đi sng thiêng liêng ca chính mình, đi sng mà các con đang đi din thì các con s rơi vào nhng vc thm, rơi vào trong nhng tâm trng khng hong mà các con không th ra được. Nếu không có Ơn Thánh ca Thiên Chúa, nếu không có s chnh đn ngay t lúc bây gi thì các con s khng hong đ ri s b tiêu dit vi nhng anh em, vi nhng hoàn cnh mà chúng con gp phi trong nhng ngày biến c còn li ca thế k.


Đó là nhng gì mà M gi đến cho các con gi phút này và cũng là bài th Hai, rt quan trng. M mun cho c thế gii được đón nhn và lng nghe nhng điu này, là nhng s cp báo cho toàn nhân loi. M mong rng nhng li này s là nhng li đánh đng và hi thúc cp bách cho tt c mi người, mi gii, mi
môi tr
ường, đ các con chun b cho đi sng thiêng liêng và tr v vi Thiên Chúa bng cách thc mà chúng con cm nghim đ xin Chúa cu giúp, đ được Thiên Chúa bênh vc và đ M sn sàng bên cnh đ nâng đ cho các con trong nhng ngày biến lon và có nơi ch cho các con trú n, nơi chn các con tìm v vi đi sng thiêng liêng và nơi chn mà các con được s che ch bo v và được s can thip ca Thiên Chúa mt cách trc tiếp.


Đó là nhng điu mà M gi đến cho c thế gii loài người trong nhân loi hôm nay.


M cũng mong mun các con ca M được đón nhn và lng nghe cùng loan truyn, loan báo nhng tin tc này, nếu có cơ hi các con cùng nhau giúp đ cho anh em mình bng cách này, cách khác.


Hãy chun b đi sng thiêng liêng, hãy chun b đi sng hin ti trong thân xác và tinh thn đ khi vn đ xy ra, khi vn đ biến chuyn thì các con đã có s chun b và đã có s sn sàng đ không b khng hong, không b quá s hãi và cũng không b khi nhng vic mà các con đi din, khi nhng vic mà các con gp phi trong hin ti và trong mi môi trường đ đi đến nhng điu mà con người không đoán trước được vi nhng s vic vô tình hay c ý vi phm hay vp phm.


Nếu không có s phó thác, nếu không có s trông cy và nếu không có s gi thác v đi sng thiêng liêng, v đI sng tinh thn thì các con khó có th tri qua nhng vn nn và nhng vic xy đến cho nhng ngày còn li mà các
con ph
i đương đu vi nhng s tht này.


Đây là s mi gi và nhn gi ca M.


Mong các con thc hành, đón nhn, tin tưởng và tr v vi Thiên Chúa, đón nhn Ơn Tha Th và đón nhn Ơn Tr Giúp vi lòng tin tưởng vào Tình Yêu ca Thiên Chúa qua Lòng Thương Xót, thì mi mt người đu có s giúp đ t nơi tinh thn do Thiên Chúa ban cho.


Vi lòng tin mà các con gi thác nơi Lòng Thương Xót ca Thiên Chúa, vi lòng tin các con gi thác nơi Bí Tích Thánh Th, vi lòng tin mà các con tiếp tc ni kết vi Tràng ht Mân Côi đ M có th giúp đ và đưa nhng con cái ca M, nhng anh em ca các con và nhng người đang cn s giúp đ v đi sng tinh thn, v đi sng th xác mà h không biết đường và biết cách đ tr v vi Thiên Chúa.


Cho nên, có nhiu vic mà các con cn ph bin, cn phi làm nhng vic năng đng hơn đ mi gi và đưa rt nhiu anh em đang sng trong mt xã hi hôm nay, chưa bao gi biết Chúa, chưa bao gi đón nhn Chúa, và đang sng trong ti li, đang cng lòng và đang sng trong dng dưng đ hy vng vi nhng điu hin ti ca mt thế gii trn gian, không đem ích li cho đi sng thiêng liêng, không đem ích li cho đi sng khi h bước ra khi thân xác và khi h gp biến c.


Đó là nhng điu đáng s hãi cho nhng linh hn và nhng con người không nhn ra tình thương, không nhn ra s mi gi và không nhn ra được s bênh vc ca Thiên Chúa đang nhc nh. Thiên Chúa đang đến gn.


Thiên Chúa ban cho con người n Phúc ca nhng ngày còn li.


Chính M đã đến vi các con bng nhng git Huyết l đ cho các con được nhn s cp báo đến tt bc mà các con phi quyết đnh cho đi sng hin ti đ đón nhn nhng gì mà Thiên Chúa ban cho các con, là quyn li mà các con có được và nhng s vĩnh phúc mà các con cn phi quyết đnh đi ra t nơi thân xác, đi ra t nhng cái ham mun ti li mà nó s kéo và lôi cun các con không nơi li thoát.
N
ếu các con không bám vào Tình Thương ca Thiên Chúa, không bám vào Lòng Thương Xót ca Thiên Chúa thì các con không có cơ hi đ tr mình kp vi nhng s vic xy ra bt ng.


Đó là nhng vic mà M nhn gi cho bui chiu hôm nay.


Bình an ca M đến vi các con.


Mong các con được hiu thu, tin và rõ nhng s vic đang hin ti mà mi mt nơi chn đang xy ra.


T t, nó s lan rng và ln dn lên vi con người và con người tiêu dit ln nhau bng cách này hay cách khác.


Hãy chun b cho đi sng thiêng liêng.


Chun b cho tinh thn.


Chun b nhng vic mà các con cn phi có Thiên Chúa can thip.


Cn phi có đi sng đc tin.


Cn phi có s phó thác.


Cn phi có s binh vc đ các con mi bước qua nhng chui ngày biến lon, kinh khng ca mt thế gii còn li.


Đó là nhng gì mà M nhn gi và cho các con được đón nhn ra nhng s tht này.


Chào các con. Th
ương các con tht nhiu.


M

 

Print Print | Sitemap Recommend this page Recommend this page
© The Miraculous Power of the Eucharist